Praktijk in beeld

Soestdijk03Met het gebruik van OrthWin® is onze praktijk overgegaan  naar een digitale manier van afspraken maken, patiëntendossiers onderhouden, factureren etc. Hierdoor zijn we in staat om sneller en efficiënter patiëntinformatie te verwerken en te raadplegen, correspondentie te voeren met de betrokken partijen en onze patiënten op adequate wijze van dienst te zijn.

Soestdijk02Zo kunnen wij ons blijven richten op een goede organisatie, complete voorlichting en het streven naar het werken met de meest geavanceerde materialen en methoden.

Praktijkwebsite